05.04.2020

Armas kogudus, seoses eriolukorraga riigis, on KEELATUD avalikud kogunemised. Avalikud kogunemised on ka jumalateenistuses. Kuigi kogudustele tehti riigi poolt erand ja jumalateenistusi võib pidada, otsustasime Misjonikoguduse teenistused muuta mõneks ajaks VEEBIPÕHISTEKS. Teenistused toimuvad, kuid kogudus jälgib ja osaleb teenistusel kodudes. Palvetame haigestunute pärast ja palume,et Jumal hoiaks meie saart viiruse eest ning anname oma väikese panuse sellega, et me ei tule kokku ega viibi rahvarohketes kohtades. Täpsem info veebiteenistuste jälgimise kohta ilmub esimesel võimalusel. Lisan postitusele ka EKB Liidu presidendi Erki Tamme pöördumise, mis oli küll kirjutatud enne eriolukorra kehtestamist.

Armsad õed ja vennad!
Möödunud nädalavahetusel väljasaadetud Karjasekirjas kirjutasin kujunenud olukorrast seoses koroona viiruse levikuga ning kogudustena selles olukorras toimimisest. Kahtlemata on olukord maailmas ja Eestis erakordne ning kiiresti muutuv. Terviseameti leheküljel kirjutatakse: "Kuna viiruse leviku ja selle poolt tekitatud sümptomite osas esineb endiselt ebaselgusi, siis ennetavalt rakendatakse rangemaid meetmeid." (https://www.terviseamet.ee/) Ebaselgus ja kavandatavad piirangud tekitavad inimestes ebakindlust ja hirmu. Senine normaalsus on kadunud.
Ajakohane on 2Ptr 3:11 esitatud apostli küsimus ja vihje: "Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses..." Palju küsimusi on ühiskonnas ja ka kogudustes, kuidas uues olukorras käituda. Usaldame Jumala lastena Isa taevas, kelle käes on meie elu ja see maailm ning tulevik. Me ise ei ela väljaspool selle maailma hädasid, aga me elame selles maailmas koos Jumalaga. Ka raskustes on tema meiega (Psalm 23). See on meie tunnistus, et julgustada inimesi, kellega selle aja raskusi jagame.
Oleme täna olnud koos liidu juhatuse osade liikmetega ja arutanud kujunenud olukorda ning konsulteerinud vanematekogu esimehe Joosep Tammoga. Oleme jälginud peaministri pöördumist ning hilisemaid täpsustusi. Samuti arutas päeval Eesti Kirikute Nõukogu juhatus olukorda ja manusest leiate nende pöördumise.
Kujunenud olukorras
- jälgime riiklike ja kohalike omavalitsuste poolt vastuvõetud otsuseid ja juhiseid inimeste liikumise ja kogunemiste kohta;
- järgime kogudustes antud olukorras kõige mõistlikumaid hügieenireegleid (hoidume osalemast haigetena kogunemistel, võimaldame kogunemiskohtades inimestele oma käsi desifintseerida, väldime liigseid lähikontakte, desifintseerime koguduste ruumide pindu, mille kaudu nakkus võiks levida-uste käepidemed jm)
- hoidume leivamurdmisel ühest karikast joomisest (kasutades individuaalseid topse) ning puhastame enne leiva murdmist oma käed;
- julgustame elusid ja Jumala sõna jagama ning palvetama inimesi oma perede keskel ja väikegruppides, et olla toeks ja julgustuseks üksteisele;
- lähtume kohalikus koguduses koguduse juhtkonnana parimast tunnetusest jumalateenistuste ja muude kogunemiste korraldamisel, kui riigi poolt ei seata muid piiranguid.
Liidu ühisürituste toimumisest anname teada mõistliku aja jooksul enne ürituste toimumist. Liidu aastakonverentsi toimumise (3.-4.04) kohta või edasilükkamise kohta (maikuusse) teeme otsuse vähemalt 26. märtsiks.
"Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses." Fl 4:7
Tervitades,
Erki Tamm

29.03.2020

Veebijumalateenistus
Jutlus: Joel Pulk
Ülistus: Johannes ja Timo Lige

Jumalateenistused pühapäeviti kell 14 Hiiumaa Gümnaasiumis