Mar. 3, 2016

 

Nii nagu on väga erinevaid koguduseliikmeid, nii on ka väga erinevaid pastoreid. On neid, kel on väga tugev ja selge juhiand ning võimekus, ja teised, kellele on seda vähem antud või kellel on see nõrgemini välja arendatud.

New Yorki Ülestõusmise kiriku (Resurrection Church) piiskopJoseph Mattera jagab artiklis „15 Contrasts Between Sheep Pastors and Leader Pastors” pastorid kaheks – ühed, kel on kitsam ja intiimsem juhtimispraktika (lammastele keskendunud) ja teised, kes vaatavad laiema visiooniga ja keskenduvad eeskätt uute juhtide välja arendamisse. Mattera sõnul on Kristuse Ihus vaja mõlemat liiki pastoreid. Samas on oluline mõista nende kahe pastoritüübi erinevusi,et mitte langeda võrdlemise ja süüdistamise lõksu.

1. Lammaste pastor omab visiooni nende inimeste jaoks, keda ta näeb. Juhtide pastor näeb kaugemale kui koguduse liikmeskond. Lammaste pastor soovib igat koguduseliiget personaalselt teenida. Liidrite pastor juhib kogudust väljapoole sirutuma ja keskendub pigem sellele.

2. Lammaste pastor puudutab isiklikult igat koguduseliiget. Liidrite pastor investeerib ennast uutesse potensiaalsetesse juhtidesse. Lammaste pastor külastab haigeid, hoiab nende kätt ja julgustab. Liidrite pastoril selleks palju aega ei jää. Ta panustab ennast liidrite treenimisele.

3. Lammaste pastor „toodab” õnnelikke järgijaid. Liidrite pastor „toodab” uusi juhte.

4. Lammaste pastor lohutab oma karja, et kogudus tunneks end turvaliselt. Liidrite pastor esitab kogudusele väljakutseid, et koguduse süda ja annid võiksid kasvada.

5. Lammaste pastor igatseb luua suurt perekonna kirikut – tugev, armastust täis osaduskond. Liidrite pastor näeb kogudust pigem perekonna armeena – tugev, eesmärgist juhitud ja võitlev Jumala armee.

 6. Lammaste pastor lohutab neid, kes on häiritud või võitlustes. Liidrite pastor häirib ja esitab väljakutseid neile, kes tunnevad end liiga mugavalt.

7. Lammaste pastor püüab luua mugavat keskkonda. Liidrite pastor loob väljakutseid esitava keskkonna.

8. Lammaste pastor püüab hoida saavutatut. Liidrite pastor püüab välja murda status quo'st.

9. Lammaste pastor küsib „Miks?”. Ta vajab väga olulist põhjust, miks väljuda olemasolevatest raamidest. Liidrite pastor küsib „Miks mitte?”

10. Lammaste pastor igatseb stabiilsust. Liidrite pastor vajab liikuvust ja voolavust.

11. Lammaste pastor ei võta kergesti uut vastu. Tema eesmärk on kaitsta oma lambaid. Liidrite pastor liigub ses osas valguskiirusel. Lammaste pastor liigub asfalteeritud maanteel. Liidrite pastor rajab teid läbi džungli.

12. Lammaste pastor püüab piirata muutusi. Ta kardab ettearvamatust ja kaost. Liidrite pastor püüab luua muutusi ja jumalikku kaost.

13. Lammaste pastor paneb oma varbad vette ja ootab lainete vaibumist. Liidrite pastor surfab lainetel ja kutsub selleks kaasa ka kogudust.

14. Lammaste pastor keskendub tänasele. Liidrite pastor elab homsele.

15. Lammaste pastor soovib olla armastatud, seega võtab vähem riske ja püüab meeldida liikmetele. Liidrite pastor soovib olla aktsepteeritud. Ta ei soovi olla koguduseliikmete parim sõber, ta soovib olla respekteeritud, kuna see on koguduse juhtimisel palju olulisem kui sotsialiseerumine ja sõprus.

Kui me seda võrdlust loeme, siis me näeme, et me tahaksime kõige enam pastorit, kes suudab katta mõlemad pooled – nii lammaste pastori kui liidrite pastori rolli. Tõenäoliselt ei ole olemas ka päris puhtakujulist lammaste või liidrite pastorit. Reaalsus on see, et igal pastoril on üks pool domineerimas ja teine nõrgem.

Refereeritud veebilehelt: http://ministrytodaymag.com/

Mar. 3, 2016

Uus Testament õpetab, et me suhtuks täie tõsidusega kogudusse ja oma koguduse kooskäimistesse. On teatud asjad, milles me võime kindlad olla, et need sünnivad pühapäevasel teenistusel – laulud saavad lauldud, palved palutud, jutlused jutlustatud ja inimesed tervitatud. Aga on veel palju enam, mis jumalateenistusel sünnib.

1. Tarkus kasvab

"Kui palju parem on hankida tarkust kui kulda, ja arukuse hankimine on hõbedast olulisem." Õp 16:16

Arvesta sellega ja usu sellesse, et järgmisel jumalateenistusel saavad Sinu sees sündima mitmed võimsad asjad, mida sa ei näe füüsilise silmaga ega pruugi alati kuulda ka füüsilise kõrvaga. Jumala töö on sageli varjatud ja me sõnastame seda müsteeriumiks. Sa saad kasvama tarkuses.

2. Leitakse lootust

Kui Jumala Sõna jagatakse, siis keegi kusagil saab leidma lootust. Ära lukusta ennast sellele, ära suhtu sellesse ükskõikselt, muidu sa võid sellest ilma jääda. Aga tea, et keegi astub Sinu koguduses pärast teenistust uksest välja lootusrikkana.

3. Isa naeratab

Jumal ei kõnele kuuldavalt mitte kuigi tihti, kuid vahel ta teeb seda. Kui Jeesus sai ristitud, siis ta oli nii rõõmus ja liigutatud, et ütles kuuldavalt: „See on minu armas poeg, kellest mul on HEA MEEL!” Mis tunne sind valdaks, kui su lapsed koguneksid hommikul Su voodi juurde ja laulavad laule sellest, kui imeline sa oled. Ja nad teevad seda kogu südamest. Ma usun, et isegi kui sa oleksid unine, tooks see su näole laia naeratuse. Ma usun, et see sünnib igal pühapäeval.

4. Kogutakse varandust

Meil on võimalus igal pühapäeval varandust koguda. See puudutab seda sama raha, mis korjanduskarpi pannakse. Aga see, mida me sinna paneme, konverteeritakse kuidagi taevaseks valuutaks ja see jääb meid ootama.

Mt 6:19-21 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.

5. Elud pöörduvad surmast ellu

Rohkem kui ühelgi teisel päeval pöördub just pühapäeviti inimesi Jumala poole. Kusagil tõstab keegi käe, kusagil põlvitab keegi, kusagil tuleb keegi mööda vahekäiku altari ette. Me näeme inimesi, me kuuleme nende tunnistust, kuid me ei näe, et see inimene pöördus surmast ellu, hukatusest igavesse ellu. Ja see on väärt seda, et kogudusse tulla.

6. Jagatakse kroone

1. Ts 1:19 Sest kes on meie lootus, meie rõõm, meie kiitlemise aupärg meie Issanda Jeesuse Kristuse palge ees tema tulemisel kui mitte teie? (Mis on meie lootus, meie rõõm, või kroon, milles me kiitleme Issanda Jeesuse palge ees, kui ta tuleb? Kas need pole teie? NIV )

Meid ootavad taevas erinevad auhinnad ja pärandi täius. Üks osa sellest on õiguse kroon. Pauluse kirjast tessalooniklastele võib järeldada, et see kroon kuulub nendele, kes juhatavad inimesi Kristuse juurde. Teinekord, kui jumalateenistusele lähed, siis kujuta ette ingleid, kes võtavad Sult peamõõtu, et Sulle õige suurusega kroon valmistada, nähes Sind inimesi Jumala juurde juhtimas.

7. Eesmärgid muutuvad

Kui Jumal kõnetab teenistusel, siis inimeste elud muutuvad. Vähemalt selleks on suurepärane võimalus. Jumala kõnega kaasneb ka vägi asju muuta oma elus. Milline võimas tõelisus. Kogudus on hulk inimesi, kellel on kõik eeldused saada Jumala poolt puudutatud, liigutatud ja muudetud.

Hb 4:12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

8. Saatan kogeb kaotusi

Me oleme võitluses, kus meie vaenlasteks on kuradi väed. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Ef 6:12

Need kurjuse väed on aga võidetud, mil iganes kristlane paneb endale selga tõevöö, õiguse soomusrüü ning jalga evangeeliumikingad. Kui ta võtab kätte usukilbi, paneb pähe päästekiivri ja võtab kätte vaimumõõga, mis on Jumala Sõna. See on, milleks Jumala kogudust üles õhutatakse ja innustatakse – panema oma usk ja lootus elava Jumala peale.

9. Taevas muutub

Ilmutuse 1. peatükis räägitakse Jeesusest taevas seismas küünlajala keskel ja teda ümbritsevad küünlajala harud, mis on kogudused. Sadu kogudusi asutatakse igal nädalal üle maailma. Uued küünlajala harud tõusevad esile.

10. Jumal saab au

Heebreakeelne sõna sellele on „kabod”. See on midagi olulist, kaalukat, rikkalikku ja aulist. Meie mõtleme, et ah näe, keegi laulis valesti, keegi palvetas liiga valju häälega, keegi oli liiga emotsionaalne, keegi oli liiga tuim, see laul ei meeldinud.... kuid kui me austame Jumalat, siis midagi nähtamatut sünnib siin maa peal ja taevas. Jumal saab austatud, mingi lõhn, mis kannab endas väärtust, tõuseb Jumalani ja see on Tema jaoks oluline, see teeb taevas midagi.

Artikli aluseks on Hal Seedi (California Ocenside'i NewSong Kogukonna kiriku vanempastor) artikkel „10 Amazing Unseen Things That Can Happen in Your Church Every Sunday” veebilehelt ministrytodaymag.com