Jutlused

HKMK Jumalateenistus

Ülistab, juhatab: Herkis

Tunnistused: Aet, Meelis 

Christopher Ojasaare jutlus "Lohutaja"

HKMK Jumalateenistus

Juhatab: Madis

Ülistus ja jutlus: Herkis

Tunnistused: Margit, Helis, Jaana


HKMK Jumalateenistus

Ülistab, juhatab: Herkis 

Issanda surma mälestamine

Juhatab: Monika

Ülistus: Herkis

Tunnistused: Jaana, Maarja

Herkis Roosimaa jutlus

HKMK Jumalateenistus

Palmipuudepüha

Juhatab: Herkis

Ülistus: Margit, Kaire, Eliisabet, Margus

Tunnistus: Madis, Monika, Kristi

Herkis Roosimaa jutlus


HKMK Jumalateenistus

Juhatab: Anneli

Ülistus: Kersti

Tunnistus: Aet

Madis Roosimaa jutlus "Mooses"

HKMK Jumalateenistus

Juhatab, ülistab, jutlustab: Herkis

HKMK Jumalateenistus

Juhatab: Monika

Ülistus: Herkis

Tunnistused: Monika, Maarja

Herkis Roosimaa jutlus

Issanda surma mälestamine

Juhatab: Madis

Ülistus: Margit

Jutlus: Jaana Jaanus "Raputused"

Juhatab: Monika

Ülistus ja jutlus: Herkis

Tunnistus: Karin


Juhatab ja ülistus: Herkis 

Jutlus: Joel Reinaru "Sul on lootust"


Juhatab ja ülistus: Herkis

Jutlus: Madis Roosimaa

Pühapäevakooli tegijate õnnistamine


Juhatab: Monika

Tunnistus: Jaana

Liis rääkis pühapäevakoolist

Ülistus ja jutlus: Herkis Roosimaa


Juhatab: Madis

Alfa lõpetaja õnnistamine

Tunnistus: Toomas

Ülistus ja jutlus: Herkis Roosimaa


Juhatab: Herkis

Tunnistus: Monika

Ülistus ja jutlus: Herkis

Aasta esimene jumalateenistus

Juhatab: Margit

Ülistus spontaanne

Vaimulikud mõtted Madiselt

Tänud

Issanda surma mälestamine