Jõuluevangeelium

Tekst: Suur laste Piibel
(Lk 2:1-21 ja Mt 2:1-12)
Hääl: Pia Hanslep
Pildid: Children's Bible app
Joonistas: Maarja Roosimaa

Kõneleb - Herkis Roosimaa

Draama "Vabastaja"

Jumala armastus

Jumal kohtupingis

Kuningas on tulnud

Jeesuse veri

See on see, mida Jeesus tegi! Muusika ja videomaterjaliga illustreeritud Piibli kirjakohad, mis seotud Jeesuse lunastustöö ja Tema surma mälestamisega.