Mar. 3, 2016

Lammaste pastor või liidrite pastor

Nii nagu on väga erinevaid koguduseliikmeid, nii on ka väga erinevaid pastoreid. On neid, kel on väga tugev ja selge juhiand ning võimekus, ja teised, kellele on seda vähem antud või kellel on see nõrgemini välja arendatud.

New Yorki Ülestõusmise kiriku (Resurrection Church) piiskopJoseph Mattera jagab artiklis „15 Contrasts Between Sheep Pastors and Leader Pastors” pastorid kaheks – ühed, kel on kitsam ja intiimsem juhtimispraktika (lammastele keskendunud) ja teised, kes vaatavad laiema visiooniga ja keskenduvad eeskätt uute juhtide välja arendamisse. Mattera sõnul on Kristuse Ihus vaja mõlemat liiki pastoreid. Samas on oluline mõista nende kahe pastoritüübi erinevusi,et mitte langeda võrdlemise ja süüdistamise lõksu.

1. Lammaste pastor omab visiooni nende inimeste jaoks, keda ta näeb. Juhtide pastor näeb kaugemale kui koguduse liikmeskond. Lammaste pastor soovib igat koguduseliiget personaalselt teenida. Liidrite pastor juhib kogudust väljapoole sirutuma ja keskendub pigem sellele.

2. Lammaste pastor puudutab isiklikult igat koguduseliiget. Liidrite pastor investeerib ennast uutesse potensiaalsetesse juhtidesse. Lammaste pastor külastab haigeid, hoiab nende kätt ja julgustab. Liidrite pastoril selleks palju aega ei jää. Ta panustab ennast liidrite treenimisele.

3. Lammaste pastor „toodab” õnnelikke järgijaid. Liidrite pastor „toodab” uusi juhte.

4. Lammaste pastor lohutab oma karja, et kogudus tunneks end turvaliselt. Liidrite pastor esitab kogudusele väljakutseid, et koguduse süda ja annid võiksid kasvada.

5. Lammaste pastor igatseb luua suurt perekonna kirikut – tugev, armastust täis osaduskond. Liidrite pastor näeb kogudust pigem perekonna armeena – tugev, eesmärgist juhitud ja võitlev Jumala armee.

 6. Lammaste pastor lohutab neid, kes on häiritud või võitlustes. Liidrite pastor häirib ja esitab väljakutseid neile, kes tunnevad end liiga mugavalt.

7. Lammaste pastor püüab luua mugavat keskkonda. Liidrite pastor loob väljakutseid esitava keskkonna.

8. Lammaste pastor püüab hoida saavutatut. Liidrite pastor püüab välja murda status quo'st.

9. Lammaste pastor küsib „Miks?”. Ta vajab väga olulist põhjust, miks väljuda olemasolevatest raamidest. Liidrite pastor küsib „Miks mitte?”

10. Lammaste pastor igatseb stabiilsust. Liidrite pastor vajab liikuvust ja voolavust.

11. Lammaste pastor ei võta kergesti uut vastu. Tema eesmärk on kaitsta oma lambaid. Liidrite pastor liigub ses osas valguskiirusel. Lammaste pastor liigub asfalteeritud maanteel. Liidrite pastor rajab teid läbi džungli.

12. Lammaste pastor püüab piirata muutusi. Ta kardab ettearvamatust ja kaost. Liidrite pastor püüab luua muutusi ja jumalikku kaost.

13. Lammaste pastor paneb oma varbad vette ja ootab lainete vaibumist. Liidrite pastor surfab lainetel ja kutsub selleks kaasa ka kogudust.

14. Lammaste pastor keskendub tänasele. Liidrite pastor elab homsele.

15. Lammaste pastor soovib olla armastatud, seega võtab vähem riske ja püüab meeldida liikmetele. Liidrite pastor soovib olla aktsepteeritud. Ta ei soovi olla koguduseliikmete parim sõber, ta soovib olla respekteeritud, kuna see on koguduse juhtimisel palju olulisem kui sotsialiseerumine ja sõprus.

Kui me seda võrdlust loeme, siis me näeme, et me tahaksime kõige enam pastorit, kes suudab katta mõlemad pooled – nii lammaste pastori kui liidrite pastori rolli. Tõenäoliselt ei ole olemas ka päris puhtakujulist lammaste või liidrite pastorit. Reaalsus on see, et igal pastoril on üks pool domineerimas ja teine nõrgem.

Refereeritud veebilehelt: http://ministrytodaymag.com/