Mar. 3, 2016

Mis või kes on Iisebeli vaim?

Karismaatilistes kogudustes kuulutatakse üsna sageli, et inimese üle on Iisebeli vaim ja teinekord aetakse neid Iisebeli vaime inimesest välja. Mis või kes see Iisebeli vaim siis on? 

Piiblist me Iisebeli nimelist vaimu ei leia. On Issanda Vaim, kuri vaim, rüve vaim, keeletu vaim, armukadeduse vaim, elu vaim, Egiptuse vaim... aga mitte Iisebeli vaimu. Küll on aga päris põhjalik kirjeldus ajaloolisest isikust Iisebelist. Iisebelist kirjutatakse 1. ja 2. Kuningate raamatus. 

Iisebel oli siidonlaste (paganrahva) kuninga ja baali kultuse preestri Etbaali tütar ja ta'st sai Iisraeli kuninga Ahabi naine. Mõjuvõimsa naisena suunas ta nii oma mehe kui kogu Iisraeli rahva baali kummardamisse. Jehoova prohvetid lasi Iisebel hukata. Iisebeli suurim vihavaenlane oli Eelija, kes võitis ja hävitas Karmeli mäel baali prohvetid ning juhtis Jumala rahva taas Jehoova kummardamisse. Iisebeli kirjeldatakse halastamatu, ebajamalaid kummardava, võimuka hoora ja nõiana.

Ta oli nii oluline negatiivne tegelaskuju Vanas Testamendis, et kui Jeesus pöördub Ilmutuse raamatus Tüatiira koguduse poole, siis ta toob esile ühe naisprohveti, kes juhib kogudust hoorusesse ja ebajumalaohvriliha söömisesse, ning nimetab teda Iisebeliks. „Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.” (Ilm 2:20)  Jeesus jätkab, et ta on andnud naisele aega meelt parandada, kuid ta pole seda teinud. Seetõttu saadab Jumal sellele naisele haiguse ja viletsus tabab ka neid, kes temaga abielu rikuvad ning ei kavatsegi meelt parandada. Abielurikkumine võib olla siin kontekstis ka vaimuliku tähendusega.

Antud kirjakohas ei olnud tõenäoliselt kõne all oleva naise nimi Iisebel, vaid Jeesus kasutab siin üldnimetust inimese kohta, kes mõjutab inimesi ebajumalateenistusse ja seksuaalsesse kõlvatusse.

Mida me mõtleme, kui ütleme, et kellelgi on Iisebeli vaim? Kas tegu on reaalse vaimuga? Deemoniga, kes isikuliselt tuleb ja mõjutab või võtab meelevalla inimese elu üle? Sellise nimega vaimu või deemoni kohta Piiblis näiteid ei ole. Mis iseenesest ei välista, et sellise nime ja vaimsusega vaim olemas ei võiks olla.

Teine võimalus on Iisebeli vaimu all mõtelda vaimsust ja olemust, mida iseloomustavad Iisebeli iseloomu jooned – võimukus, jumalavastasus ja ebajumalateenistus. Nii on selliseid iseloomujooni kandev inimene Iisebeli vaimsuse või olemusega. Tänapäeval kasutatakse sageli Iisebeli vaimu mõistet just iseloomustamaks naisi, kes ei allu oma mehele ja kes soovivad kontrollida ja valitseda.

Kokkuvõtteks: väljendit „Iisebeli vaim” Piiblis ei ole. Küll aga nimetatakse Iisebeli nimega naist, kes käitus ajaloolise isiku Iisebeli vaimsuses ja tegudes. Nii kahtlen sügavalt, et inimeses võiks olla Iisebeli vaim. Küll võib inimene kanda meelsust, mõttelaadi, hoiakuid ja vaimsust, mis kannavad Iisebelile iseloomulikke viljasid.

Kui Jumala Vaim osutab Sinu elus iseloomujoonele, mis üritab kõike kontrollida ja kõigest ülevaadet omada, siis on see koht meeleparanduseks. 

Kui Jumal puudutab ja kõnetab Sind, et Sul on probleeme allumisega, paranda meelt ja pöördu. 

Kui Jumal puudutab Sind ja valgustab Su elu, et Sinus on teatud viisi ebaõige seksuaalne avatus oma mõttemaailmas või suhtlemises vastassugupoolega, siis paranda meelt ja pöördu.

Kui Jumal näitab, et Su elu iseloomsutab mingitlaadi nõidumine või loitsimine, paranda meelt ja pöördu. 

Kui Jumal näitab, et Sa elad ebajumalateenistuses, siis paranda meelt ja pöördu.

Nii nagu Jeesus ei omanud vähimalgi määral sallivust iisebelliku suhtumise, mõtlemise ja käitumise osas Tüatiira koguduses, nii suhtub ta ka täna igasse „Iisebeli”, igasse kristlasesse, kes lasevad ennast sellistel inimestel mõjutada ning kogudustesse, kes selle lõpetamiseks midagi ette ei võta.  

Timo Lige