Mar. 3, 2016

Avajad

Ma kuulen Isa ütlemas, et Ta on üles tõstmas „avajaid“! Neid, kellele on antud võim, ilmutus ja ülesanne. Nad on vabastatud, et avada plaanid ja eesmärgid teatud piirkondades. Nad on volitatud Jumala Püha Vaimu poolt. Liikudes nendele määratud kohtadesse, on neil seal jumalik võime tuua vabastuse vaimu asjadesse, mis tundusid pealtnäha lukus. Need asjad pole Jumala laste eest ära peidetud, vaid on hoitud Jumala laste jaoks.

“Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale: tema avab ja ükski ei sule, tema suleb ja ükski ei ava“ (Js 22:22).

Üle osade plaanide on olnud „aja faktor“. Nende eesmärk on avada järgmine samm jumalikku ajastusse ja õigesse hetke. Nad on vabastatud Isa ajastuse järgi! Nad lähevad Tema võtmetega oma käes! Ma näen prohvetlikke võtmeid, mis on praegusel tunnil antud Isanda teenijate kätte. Ma näen, et ilmutuse võtmetega on Jumala inimestele antud ligipääs vabastamiseks ja läbimurdeks. Võta omaks Tema vägevad eesmärgid! Ta kirjutab suuri eesmärke Oma inimeste südametesse. Ta vabastab unistusi ja pilte saatuse jõust ja avamisvõimest.

Ava oma sisemise inimese silmad ja hakka nägema, mida Ta kuulutab sinu ellu. Mõned ei ole võimelised võtma omaks Jumala unistusi, sest nad on lõksus torkivates mälestustes eelmistest ebaõnnestumistest. Ma kuulen Isa ütlemas: „Mu tervendav käsi on üle nende. Nad ei ole aru saanud, miks see välja ei tulnud ja nad ei ole võimelised põgenema valust ja kibedatest vetest, aga ma kallan värske lunastuse vee üle nende. Ma kutsun Oma pruuti järgima unistust koos Minuga selleks, et liikuda kõrgemale ja lubada Mul kirjutada Oma eesmärgid nende südametesse.

Ma tahan neile ilmutada suuri ususeiklusi ja võimast hiilgust. Mõned pole olnud võimelised võtma omaks eesmärke sellepärast, et nad vaatavad läbi piiratuse prisma. Nad näevad, mida nad suudavad ja mida mitte, aga su sisemises inimeses on olemas piiramatu jõud! Seal on saavutuste, läbimurde ja imede jõud. Alusta elamist, liikumist ja edenemist vaimumaailmas. „Ma olen varustatud TÄIELIKU LIGIPÄÄSUGA – mul pole millestki puudust!“ Ole vaba vaenlase valedest!

„Mõned töötavad süüdimõistmise ja valesüüdistuste koorma all. Kas ma pole mitte öelnud, et sinu õigus on Minus?“ 2 Korintlaste 5:21 „Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.“

 „Ma olen soovinud maalida nägemused võimsatest saavutustest sinu südamesse, aga sa pole võimeline nägema neid valesüüdistuste tõttu. Vaenlane mässib sind valedesse, rääkides möödunud ebaõnnestumistest ja praegustest võitlustest. «Sa pead kindlalt seisma Minu vabaduse tõotustel ja võtma omaks Minu imeliselt töötava Vere väe! Sinu õiglus on Minus ja on vastu võetud usu kaudu. Tema süüdistused peavad kohtuma minu Lunastusega selleks, et su süda saaks vabaks! Vaba süda on vaba armastama, unistama ja kõrgustesse tõusma! Vabad südamed võtavad Minu käest ja jooksevad edasi koos minuga. Vabad südamed on puhtad lõuendid Minu unistuste saavutamiseks.“

On aeg leida koht Jumala saavutustele ja avada Tema plaanid meie jaoks. On aeg lahti lasta möödunud kannatustest, haavadest ja valust selleks, et võtta vastu Tema võimsaid plaane praeguseks tunniks. Lahtitegev volitus on üle meie ! Võtmed on antud. Nüüd on aeg joosta edasi koos Isaga.