Mar. 5, 2016

Kuningriigi ülistuse kolm iseloomujoont

Me oleme kõik kogenud ülistust, mis on meid tõstnud taevasse ja ülistust, mis on olnud meie jaoks nagu liivapaber kraapimas mööda põski. Me igatseme seda parimat ja kõige piibellikumat ülistuslaadi ja vormi. Melbourne'i Planetshakersi koguduse ülistusjuht BJ Pridham jagab kolmest olulisest joonest, mis iseloomustavad Jumala kuningriigi ülistust.

1) Jumala meetod ülistuses

On tohutult võimalusi, kuidas ülistada. BJ Pridham jagab, et tema arvates on koguduse ülistus uinutanud Kristuse Ihu magama. Jumala Sõna väljendab selgelt, mida tähendab kiita Jumalat.

Psalm 100:4 „Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!

Psalm 47:1, "Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!."

Jumal ootab kiitust ja hääle tõstmist, mis tähendab justnimelt HÄÄLE TÕSTMIST. Piibel räägib juubeldamisest ja hõiskamisest, mida on väga keeruline ilma emotsionaalsuse ja valju hääleta praktiseerida. Millal Sinu koguduses tehti viimati valju häält? Või on see juba kirjutamata seadus, et meie koguduses nii ei tehta? Jumal ootas Iisraelilt sõnakuulelikkust kiita Teda olukorras, kus liha oleks tahtnud loobuda, häbi tunda või põgeneda. Joosua ja Jumala rahva kuulekus pani Jeeriko müürid langema. See, kuidas me tunneme, ei ole meie kiituses määrav. Otsustav on see, kes Jumal on ja millist kiitust Ta igatseb kuulda oma koguduselt.

2) Kiitus ja ülistus iseloomustab kuningriigi kultuuri

Ps 22:4-5 Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad;

Juhatades inimesed ülistusse, toome me neid Jumala riigi keskkonda. Jumala Sõna ütleb, et Jumal istub (elab) meie kiitusel ja ülistusel. Jumalat kiites astume me Jumala riiki siin maa peal. Ülistuses siseneme me Jumala üleloomulikkusse ja ausse. Paulus ja Siilas laulsid vangistuses kesköösel hümne ja kiituslaule Jumalale. See, mis juhtus, oli üleloomulik. Kongi uksed paiskusid lahti ja mitte ainult neile, vaid ka kõigile teistele vangidele. On oluline mõista, et kui me juhime inimesi ülistusse, siis vabadus ei kuulu ainult juhtidele vaid kõigile.

3) Kiitus ja ülistus juhib meid kohtumisele Jumalaga

Piibli printsiip on see, et kus Jeesust austatakse, seal saab ta teha imesid. Ma usun, et sama on Tema ligioluga. Kui me tõstame Teda kõrgeks ja anname Talle au, siis on Ta seal meie keskel, valmis tegema seda, mida Tema soovib teha.

Apt 3:8 ...ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites.  Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas.

See on lugu halvatust, kelle Jumala vägi tervendas. Antud lõigus näeme Jumala armu ja suurusega kokku puutunud inimese spontaanset reaktsioon. Tema kiitus ja rõõm olid need, mis panid inimesi teda tähele panema ja küsima, mis tema elus juhtunud on. Tema kiitus kõneles Jeesusest ja austas seda, kes Ta on ning mida Ta tegi. Milline on meie vastus Jumalale Tema armu, imede ja headuse eest?

Bj Pridhami (Melbourne'i Planteshakers koguduse ülistuspastor) artikli „Adopt These 3 Characteristics of Kingdom Worship”põhjal.