Feb. 22, 2017

Aeg taastada kaevud

Mõned kuud tagasi ühel eestpalve teenistusel Jumal näitas nägemuse. Seal oli org ning orus kaevud. Need olid elutud, täis kõiksugu sodi ja rämpsu, pragunenud, pealt kaetud samblaga. Ammu mahajäetud, kuivad, tühjad kaevud, elu nendes ei olnud.

Ma küsisin: „Issand, mis kaevud need on ? Mis nad endast kujutavad ? Miks need on sellises nukras seisus ?“

Jumal juhatas mind kirjakoha juurde

Ülemlaul 4:12, kus Jeesus pöördub oma Pruudi poole:

Suletud rohuaed on mu õeke, mu pruut!

Suletud rohuaed, pitseriga kinni pandud allikas.

Ta selgitas, et kunagi need kaevud olid rohuaias, varjul kõigi eest. See oli koht, kus Ta lähedaselt, intiimselt suhtles oma mõrsjaga. See oli sügavate suhete paik, kus Peig palest palgesse kohtus oma lastega, oma pruudiga.

Kuid mingil põhjusel inimesed ei suutnud hoida, säilitada neid kaevusid, seda allikat. Nad lasid vaenlasel teha allikad tühjaks. Ja praegu on need inimesed seest tühjad. See puudutab eelmist hooaega, mida me läbisime. Hooaeg ei olnud kergete killast. Kes vähegi püüdis hoida sidet Jumalaga, minna Talle lähemale, ronida mäkke – kõik võisid kogeda, et see oli üks raskemaid ajajärke, mida me üle elasime. Mitte ainult kogudustes, aga ka isiklikus elus. Rääkides inimestega ja ise tundes seda võin öelda, et kunagi varem pole sellist turmtuld ja tormi olnud minu elus. Peatamatu sündmuste ahel, kus sinu vastu on tulnud tohutud jõud, et sind eksitada, pidurdada, lammutada, hävitada, laiaks litsuda.

Ma mõistan, et oleme jõudnud uude hooaega ja ei tahaks vana kraami välja kiskuda, taas rääkida sellest. Kuid Jumal suhtus sellesse niivõrd tõsiselt ja ütles, et kui minu lapsed ei klaari neid vanu asju ära, siis nad ei saa liikuda edasi uude aega, mis on juba käes.

Niisiis ma nägin neid kaevusid ja edasi Ta selgitas:

Need on minu lapsed, kelle allikad olid kinni aetud, võitluste ohvrid. Nende kaevud ei olnud piisavalt süvendatud ja valvatud. Ning kui tuli kuivus, tulid katsumused, siis nad väga kiirelt kuivasid ära, kuna ei olnud piisavalt sügaval minus.

Ma lasin tulla raskused, et minu lapsed katsuksid ennast läbi, millisele alusele nad ehitavad. Liivale ehitatud hoone ei suuda jääda seisma juba esimese tormi ajal. Kuid kes ehitab kaljule, isiklikele sügavatele suhetele Minuga, need ei kõigu iial. Ma lasin tulla tormid mitte selleks, et mu lapsed murduksid, vaevleksid valu käes, vaid et nad katsuksid läbi oma aluse ja süvendaksid oma kaevusid.

Pidevalt kantslist ja palvetes räägitakse – pange tähele, et teil oleks isiklik osadus Jeesusega, minge sügavamale isiklikes suhetes Temaga ! Neil inimestel, kes ei pööranud sellele tähelepanu, oli kõige raskem katsumustes. Me arvame, et uus hooaeg tähendab lõdvestumist, kergemat vastupanu, me lihtsalt ujume ja naudime. Jah, tõsi, tuleb uus sügavam tase. Aga peagi tuleb aeg, kui on vaja jälle liikuda uuele tasemele. Me jätkame mäkke ronimist. Me ei ole veel tipus. Oleme teekonnal tipu poole. Me oleme roninud kõrgemale, läbides võitluse elu ja surma peale. Kurjuse jõud üritasid meid kõigi vahenditega peatada, nii koguduses kui isiklikus elus, koguni ülemaailmse koguduse tasemel. Et me ei jõuaks uuele tasemele, kus on suurem autoriteet (mõjuvõim), suurem vägi ja kaal meie sõnadel. Saatan püüdis teha kõik, et seda vältida. Sellepärast koguaeg me hüüame: ehitage suhteid Jeesusega ! Sest kui tuleb kuivus – ja see tuleb igal juhul enne igat tõusu – suhe Jeesusega on ainus, mis võimaldab sul vastu pidada ja tulla võitjana välja. Mida kõrgemale mäkke tõused, seda vähem inimesi tuleb kaasa. Sest hind on soolane, võitlus on karm. See on enese salgamine, oma ambitsioonidest lahti ütlemine.

Eelmisest hooajast paljud väljusid haavatutena. Sest kõik see, mis sadas kaela, tõi kaasa suuri kaotusi, paljud kannatasid suhete katkikärisemise pärast lähedastega, igal ühel olid omad rõhumised, valud. Tekivad olukorrad, mida ükski inimene (ka vaimulik) ei suuda ega oska sulle seletada. See on nii isiklik, et lahendada saab ainult kahekesi – sina ja Jumal. Ja inimesed, kelledel ei ole sügavaid isiklikke suhteid Jeesusega (mitte üksnes see, mida sa kuuled jutluse või palve kaudu), ei suuda mõista, ära tabada, mis täpselt toimub, kus nad hetkel on. Siis nad haavuvad, on inimeste peale solvunud, pettunud, kibestunud. Inimesed süüdistavad Jumalat, miks on nii raske, miks see on minu elus. Paljud arvavad, et see on karistus nende eksimuste, pattude eest. Osad arvavad, et inimesed on nende suhtes vaenulikud, nad süüdistavad teisi inimesi. Lõpuks kaotavad mõtte ja fookuse, mida Jumal tahtis näidata mingi olukorra kaudu. Sest olukorrad on erinevad. Ja mitte ükski inimene ei saa aidata, ainult Jumal. Inimesed jäävad kinni vanadesse asjadesse ega saa liikuda edasi oma taagaga.

Osad ei usaldanud oma isiklikku suhet Jumalaga, nad ei suutnud uskuda, et võivad Jumalalt otse isiklikult saada vastused. Ja pöördusid abi saamiseks teiste inimeste poole. Kuid inimesed on ebatäiuslikud. Meile sageli tundub, et keegi teine kuuleb Jumala häält paremini, kui me ise. Me alati alahindame ennast. Ja kui me kahtleme või kahtlustame midagi või ei saa täpselt aru, siis jookseme inimese juurde ja küsime tema arvamust. Tema muidugi ütleb oma arvamuse oma vaatevinklist. See lööb küsija enda fookuse viltu. Ja pärast, kui midagi juhtub, tekib segadus, pettumus. Selle asemel tuleb kaevata oma kaevu sügavamaks.

Edasi rääkis Jumal: Mina olen elu allikas. Ja see, kes Minust joob, mitte ainult ei pea kunagi tundma janu, vaid joodab teisi. Sest mina annan Elu ülirohkesti. Olen hea Isa. Tahan terveks ravida oma lapsed eelmiste tormide kahjustustest.

Kas me tahame või mitte, aga Jumal lubab tulla tormidel meie ellu. Igal uuel sügavamal tasemel katsutakse läbi meie alus. Sest oleme inimesed. Täna me võime olla alandlikud, puhaste motiividega. Kuid homme miski tuleb meie ellu, midagi suuremat on meile usaldatud, - ja meie motiivid võivad järsult muutuda. Meie alus, meie soovid võivad järsku muutuda. Sellepärast enne, kui Jumal lubab sul edasi liikuda, tõusta järgmisele tasemele, tuleb sinu ellu midagi, mida sa ei taha, mis sulle ei meeldi. Mida kõrgemale mäkke me tõuseme, seda tõsisemad tormid meid ees ootavad. Kuid ka vägi ja võim muutub tugevamaks, meelevald muutub tõsisemaks Nagu Jeesusel, kui ta käskis tormi ja torm vaibus. Samas ka vastupanu kasvab, kurjade vaimude jõud, mis tuleb sinu vastu, muutub tõsisemaks. Sellepärast ikka ja jälle tuletame meelde isiklikke suhteid Jeesusega. Ärge vaadake, kuidas keegi elab, mida keegi omab. Kellel on millised jutlused, millised ilmutused, milline mõjuvõim. Olete vaid Sina ja Jumal. Sina ja sinu isiklik suhe Temaga. Kui sa sellega ei tegele ise (mitte pastori, mitte ülistaja ega kodugrupi juhi kaudu), tuleb järjekordne torm ja sind uhub minema. Võib olla sa pidasid vastu kuni selle ajahetkeni, kuid teekond ei ole veel lõppenud ja on vaja tõusta kõrgemale, liikuda edasi. Väest väesse, aust ausse. Ning tormid muutuvad tugevamaks.

Jumal ei kavanda, et kellestki saab ohver, et keegi jääb pettunuks, käib pidevas valus, kannab endas kibedust.

Jumala plaan on, et kui tuleb maavärin, siis meie hoone vundament oleks läbi proovitud, millele me ehitame, millel me seisame, kelle peale loodame, keda otsime, kelle sõna meile korda läheb. Et läbi katsuda ja vajadusel korda teha (korrigeerida). Mitte selleks, et sa oleksid ohver ja sind peab taastama pikka aega. Kõik juba liiguvad edasi uuele tasemele, annid kasvavad ja laienevad, aga sina käid oma pagasiga ja ei suuda otsustada, kas andestada või mitte.

Sellepärast Jumal nii tungivalt rõhutas seda sõnumit. Kuigi me oleme valmis liikuma uude hooaega, siis Tema ütleb: „Pea hoogu, enne peate oma kaevud korda tegema. Ma ei saa valada katkisesse, elutusse, kuiva kaevu oma uut värskust.“

Kui sa tunned täna, et oled justkui oma eksami läbi kukkunud, midagi ära rikkunud, saanud kaotuse osaliseks, siis just sinu poole pöördub Jumal täna selle sõnumiga. See pole kadunud. Jumal soovib tervendada, taastada, elustada sinu kaevud. Ta tahab sind tarvitada, tahab, et sa astuksid uuele tasemele, ta tahab sind kaasa võtta. Ei ole nii, et läbikukkujad jäävad siia, oma kaotusse, aga lemmikud tulevad kaasa. Jumal niivõrd armastab igat ühte, Ta on valmis pidurdama, peatama sündmused, et oodata ära need inimesed, kes vajavad tervendamist, parandamist, taastamist. Ta soovib, et me kõik võiksime siseneda uude. Ta ei soovi kedagi jätta parda taha, kedagi kaotada. Kuid see sõltub sinust, kas sa oled valmis, kas sa tahad oma asjad korda seada, kas oled nõus kaevama sügavamale. Tema ootab, kuid mitte igavesti. Tal on suur plaan, lõikus, mis ootab samuti meie järgi.

Jumal ütleb: „Ma tahan puhuda elu seiskunud kaevudesse, täita need elava veega. Ma anun oma lapsi, et nad ei jooks valedest mürgitatud allikatest, mis toovad surma ja hävingut.“

Teate, miks meie allikad kuivavad ? Me ise suretame need. See, mis oli kunagi rohuaias varjul naudinguks, millest sai juua, see oli puhas, püha, reserveeritud ainuüksi Tema jaoks. Kui me lubame igasugust mustust meie ellu, vaenlane tuleb ja mürgitab meie allika, meie kaevu. Juba vanas Iisraelis oli vaenlaste taktika see, et kui tuli sõjavägi ja hakkas vallutama linna, kui taheti surmata kõik elanikud, siis kõige esimese asjana enne rünnakule asumist visati mürki veeallikatesse, mürgitati kaevud. Et inimesed sureksid janusse, et neil ei oleks ligipääsu puhta vee juurde. Et elanikud sureksid välja sel moel ja allesjäänud saab tappa.

Kui me ei hoolitse oma rohuaia eest, ei kanna hoolt oma kaevu, oma allika eest, siis tuleb vaenlane ja mürgitab selle allika. Jälgi ennast, mida sa vaatad. Milliseid saateid jälgid, milliseid ajakirju ja raamatuid lehitsed, millistel interneti lehekülgedel käid, milliste inimestega suhtled, kus sa oma aega veedad. Kõik need väiksed asjad võivad tasahilju mürgitada sinu kaevu. See hakkab kuivama, ei anna enam värsket vett. Palume Jumalat, et Ta selle mürgi meie seest lihtsalt hävitaks.

Jumal hüüab oma laste poole: „Käige puhtuses ja pühaduses ! Sest Mina olen puhas ja püha.“

Pane tähele, millised sõnad lähtuvad sinu suust, millist infot sa kuuled, mida vaatad, kus viibid. Me peame panema ringkaitse, igale küljele tara, et takistada vaenlast mürgitamast meie allikat. Kui allikas on mürgitatud, side Jumalaga katkeb. Tekivad „prussakad“- keelepeks, kahtlused, umbusaldus, ükskõiksus, andestamatus, ärrituvus, kurjus. Varem sa armastasid kõiki, olid valmis kõiki kallistama, aga nüüd tuled kohale ja ei kannata oma venda silmaotsastki. Miks ? Sest keegi pani mürki. Tuli vaenlane ja märkamatult mürgitas. Pärast kaob janu, nälg, igatsus, mõte (milleks see kõik)...

Kõigele eeltoodule on olemas kinnitused Piiblist. Sageli räägitakse Aabrahamist, Joosepist, Jaakobist, kuid täna loeme Iisakist. Jumal juhtis tähelepanu just tema elule. Iisak kaevas uuesti lahti kinniaetud kaevud, mida oli ehitanud tema isa Aabraham ja milled vilistid kinni ajasid. Iisak oli just see mees, kes need uuesti lahti kaevas.

1.Ms. 26:

12 Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest Issand õnnistas teda.

13 Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks.

14 Ja temal oli lamba- ja kitsekarju ja veisekarju ja palju peret, nõnda et vilistid teda kadestasid.

15 Ja vilistid matsid kinni ja täitsid mullaga kõik kaevud, mis tema isa sulased olid kaevanud tema isa Aabrahami päevil.

16 Ja Abimelek ütles Iisakile: „Mine ära meie juurest, sest sa oled saanud meist palju vägevamaks!”

17 Siis Iisak läks sealt ära ja lõi oma telgid üles Gerari orgu ning elas seal.

18 Ja Iisak kaevas uuesti need veekaevud, mis tema isa Aabrahami päevil olid kaevatud ja mis vilistid pärast Aabrahami surma olid kinni matnud;

Enne, kui Iisak läks Gerari orgu, lahkus ta maalt, kus oli elanud tema isa Aabraham. Kui vaadata mõni peatükk varem, siis just selle maa kohta andis Jumal tõotuse Aabrahamile põlvkondadeks ette. Siis aga tuli nälg sellele maale.

Igal ühel meist on olnud elus aeg, kui tuli Jumalalt värskus. Vahet pole, kus see sind tabas. Sa kogesid tugevaimat ligiolu oma elus. Sa ärkasid Tema nimega huultel, sa uinusid ülistades, sa käisid Tema üleloomulikus ligiolus, sa ei suutnud Piiblist isu täis lugeda, kõikjal kõnetasid inimesi, rääkides neile Jumalast. See ei lahkunud sinu juurest. Siis aga tuli sellel maal nälg. Üks etapp lõppes, sa hakkasid kasvama.

Ning Jumal juhatas ta Gerari orgu. Tõlkes tähendab see ajutist asupaika. See polnud koht, kus Iisak oleks pidanud kanda kinnitama ja elama igavesti. Võrdlusena võib öelda, et sa liikusid sellesse eluetappi, kus sul on vaja tegeleda nende kaevudega, mida ei suudetud alles hoida, kaitsta. Iisak jõudis sellesse kohta, kus tal oli vaja kaevud uuesti lahti kaevata, taastada, üles ehitada. Me peame kogudusena oma kaevud korda tegema. See hooaeg pole igavene ja meist sõltub, kui kaua me siin peatume. Aabrahami ajastu oli see, kus Jumal vabastas tõotuse. Jumal andis võimsad, üleloomulikud ilmutused sinu saatusesse, mingi isikliku ilmutuse, unistuse, prohveteeringu, näitas, kellena Ta sind näeb, kuhu juhib. Seejärel tuli Iisaki aeg, kus sa lihtsalt pead elustama need kinni maetud kaevud, selle unistuse, mille kurat üritas tappa, varastada, hävitada, välja kiskuda sinu elust. Tõotused, mis olid antud Aabrahamile, need kaevud – kurat ajas need kinni. Tol ajal, kui elas Iisak, olid kaevud perekonna vara, perekondlik väärtus. See polnud lihtsalt nii, et kaevasid augu ja vesi valgus sisse. Kaevu ehitamine nõudis väga peent meistritööd, mida igaüks ei osanud. Meie päevil see oleks läinud väga palju maksma. Iisak pidi vaenlaselt tagasi võtma oma pärandi, mis oli varastatud ja rüüstatud.

1.Ms.26:

18...ja ta pani neile needsamad nimed, mis tema isa neile oli pannud.

19 Aga kui Iisaki sulased kaevasid orus ja leidsid seal voolava veega kaevu,

20 siis Gerari karjased riidlesid Iisaki karjastega, öeldes: „Vesi on meie oma!” Ta pani siis kaevule nimeks Eesek, sellepärast et nad temaga olid tülitsenud.

21 Siis nad kaevasid teise kaevu, ja selle pärast riidlesid nad ka; ja sellele ta pani nimeks Sitna.

Pane tähele, nad kaevasid kaevusid, kuid vett seal sees veel ei olnud. Nad lihtsalt vallutasid oma ala tagasi. Seda me tegime oma eelmises hooajas – vallutasime tagasi oma järgmist maaala. Meil käis nähtamatu sõda, millest teadis vaid see, kes selles sõjas ise oli. Eesek tähendab konflikti ja Sitna vaenulikkust.

Jumal ütles varem Iisakile: „Ära mine tagasi Egiptusesse, vaid just nimelt Gerari (ajutisse asupaika).“

Ajutine kuivuse, ülemineku periood ei saa kunagi olema pehme, siidine ja meeldiv. Sa põrkad kokku vastuseisuga, konfliktidega. Tulevad esile inimesed, kes astuvad üles sinu vastu, süüdistades sind tegudes, mida sa pole teinud. Nad seostavad sind mingite asjadega, millega sul tegelikult pistmist ei ole, mis on juhtunud sinu tahtest sõltumata. Nad hakkavad sind süüdistama ja etteheiteid tegema. Tihtipeale on meie viga see, et me anname sellele survele järele, me ise hakkame uskuma neid valesid ja samastame ennast nendega. Mitte selle tõotusega, mille Jumal meile kunagi näitas.

Kui Iisak võitles enda valdusesse need kaks kaevu, siis enam ei olnud vaidlusi. Jumal lubas tal liikuda edasi. Iisak ei löönud käega, et ahh, liiga palju tööd nende kinniaetud kaevudega, lähen teen mujale uued. Vaid ta pidi kõigepealt need kaks kaevu tagasi võitma. Ja alles siis sai liikuda ja kaevata uues kohas.

1.Ms. 26:22 Sealt ta siirdus edasi ja kaevas veel ühe kaevu, aga selle pärast nad ei riielnud; ja sellele ta pani nimeks Rehobot ning ütles: „Nüüd on Issand andnud meile avarust, et võiksime siin maal olla viljakad.”

Nüüd lõpuks oleme jõudnud kohta, kus saab kergendusega hingata. Oleme võitnud tagasi oma pärandi. Vaenlane nägi et me pole kerge saak, meid paljaste kätega ja võta. Nägid ka need, kes alguses Iisaki omalt maalt välja ajasid. Nägid nii inimesed kui ka vaimumaailm. Ning Jumal laiendas Iisaki soo piire. Sa võid märgata oma elus, kuidas sinu juurde tulevad inimesed, kes varem sinust eemale hoidsid. Jumal laiendab ka sinu piire. Ning seejärel ilmub Ta sulle isiklikult.

1.Ms.26:

23 Ja sealt ta läks üles Beer-Sebasse.

24 Ja Issand ilmutas ennast temale selsamal ööl...

Iisak läks tagasi sellesse paika, kust ta varem oli lahkunud.

Beer-Seba tõlgitakse kui „lepingu kaev“ või „seitsme kaev“.

Kui sa oled oma kaevudega ühele poole saanud, toob Jumal tagasi need tõotused, ilmutused, prohveteeringud, mille täitumist sa võib olla oled oodanud 5, 6, 7 aastat. Selles kohas sa näed, kuidas ilmutused hakkavad saama tõeks, need lähevad täide. Sest selle koha nimi on „lepingu kaev“.

Mida kujutab endast „seitsme kaev“? Mitu vaimu on Jumalal ? 7. See on Jumala enda sümbol. Jumal isiklikult tuleb nii võimsalt sinu ellu, et sa seisad ja vaatad, kuidas tõotused täituvad sinu elus. Sa ei jää igavesti pusima maetud kaevudega. See on ajalõik, milles sa pead oma asjad korda ajama, mille sa pead läbima enne, kui Jumal laiendab sinu piire ja tuleb nii võimsalt oma ligioluga kohale, et kõik ümberringi näevad ja kellelgi ei teki isegi küsimust – Jumal on sinuga.

See, mida Jumal rääkis Iisakile, võta omaks, sest Jumal räägib täpselt seda sama sinule täna. Vaatamata sellele, millest sa varem oled pidanud läbi minema.

1.Ms.26:

24 Ja Issand ilmutas ennast temale selsamal ööl ning ütles: Mina olen su isa Aabrahami Jumal. Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind! Ma teen su soo paljuks oma sulase Aabrahami pärast.”

25 Siis ta ehitas sinna altari, hüüdis appi Issanda nime ja lõi sinna oma telgi üles; ja Iisaki sulased kaevasid sinna kaevu.

26 Ja Abimelek tuli Gerarist tema juurde ühes oma sõbra Ahusati ja väepealik Piikoliga.

27 Aga Iisak ütles neile: „Miks tulete minu juurde? Te ju vihkate mind ja olete mind eneste juurest ära saatnud!”

28 Ja nemad vastasid: „Me näeme selgesti, et Issand on sinuga. Seepärast me ütleme: Olgu meie vahel vanne, meie ja sinu vahel, ja me teeme sinuga lepingu,

29 et sa meile kurja ei tee, nõnda nagu me sinusse ei ole puutunud, vaid oleme sulle ainult head teinud ja sind rahuga ära saatnud. Sina oled ju nüüd Issanda õnnistatu!”

30 Siis ta tegi neile võõruspeo ning nad sõid ja jõid.

31 Ja nad tõusid hommikul vara ning andsid üksteisele vande. Siis Iisak saatis nad ära ja nad läksid ta juurest rahuga.

32 Ja selsamal päeval tulid Iisaki sulased ning teatasid temale kaevust, mille nad olid kaevanud, ja ütlesid temale: „Me leidsime vett.”

33 Siis ta nimetas selle Sibaks; seepärast on linna nimeks tänapäevani Beer-Seba.

Pane tähele, et need inimesed, kes katkestasid sinuga suhted, ei vastanud võib olla sinu telefonikõnedele, ei teretanud, tulevad äkki tagasi ja otsivad lepitust.

Pane tähele, et sulased ei jäänud niisama mõnulema, vaid kaevasid edasi. Ja nad leidsid vee!

Kui sa oled läbinud oma ajutise asupaiga, kõrbe, siis sa leiad oma vee. Jumal juhib sind tagasi nende ilmutuste juurde, mis ta kunagi oli sulle andnud. Sa näed, kuidas sul saab olema veeallikas, mis kunagi otsa ei lõpe.

15.01.2017

Svetlana Ilnitskaja (Transformation Center, Seattle)